Podmínky užití

Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem společnosti RES, s. r. o. Všechna práva jsou vyhrazena. Všechny materiály jsou určeny pouze pro nekomerční a osobní užití. Podmínky uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo předpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele všech webových stránek.

Nejste oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti RES, s. r. o.Společnost RES, s. r. o. se snaží, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však společnost RES, s. r. o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Společnost RES, s. r. o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

Obrázky míst zobrazené na této stránce jsou buď majetkem společnosti RES, s. r. o. nebo jsou užity s jejím svolením. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat, pokud to není těmito Podmínkami výslovně dovoleno nebo pokud na jiném místě na této stránce není takové konkrétní povolení uvedeno.

Společnost RES, s. r. o. nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou.

Společnost RES, s. r. o. může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné.

© RES, s. r. o. Všechna práva vyhrazena Mapa stránek | Přístupnost stránek | Podmínky užití